Epitafia i Tablice

EPITAFIA I TABLICE

FARA W PILŹNIE


W nawie głównej znajdują się trzy epitafia, Na filarze po stronic lewej mamy okazałe epitafium z czarnego marmuru, poświęcone zasłużonemu dla Pilzna tutejszemu rodakowi ks. dr Karolowi Szczeklikowi (1864-1908). Jest on autorem monografii naszego miasta „Pilzno i pilźnianie” .

Podobnej wielkości, ale z szarego marmuru, znajduje się po stronie prawej na bocznym filarze epitafium innego pilźnianina, który wsławił nasze miasto na cała Polskę, począwszy od XVI wieku. Jest nim Sebastian Petrycy (1554-1626), ceniony i sławny filozof, autor dzieł z tego okresu, oraz doktor medycyny. Jego epitafium, jako chlubie Pilzna, ufundowali pilźnianie w roku 1907. Zdobi ie portret tego filozofa oraz kamienne neogotyckie obramowanie.

Na filarze, naprzeciw ołtarza Serca Matki Bożej, mamy z kolei epitafium Andrzeja Józefczyka (1816-1878j, dyrektora Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie, urodzonego w Pilźnie, ufundowane przez jego uczniów.

W nawie północnej mamy tylko jedno epitafium, jest ono pamiątką historyczną z czasów powstania styczniowego. Upamiętnia ono Józefa Baron-Horcha, który jako 18-letni młodzieniec zginął wtedy w Miechowie dnia 17 lutego 1863 roku – „Za wiarę i ojczyznę”.

W przejściu z nawy północnej do głównej, mamy na filarze jedno z najstarszych epitafiów naszego kościoła, upamiętniające niejakiego Adriana Burzyńskiego. Zawiera bardzo obszerny i trudno czytelny tekst łaciński, prawdopodobnie z wieku XVII i wspomina, że ów Burzyński ufundował za spokój swojej duszy oraz swej rodziny msze wieczyste.

Pozostałe epitafia i tablice znajdują się w nawie południowej. Najstarsze upamiętnia ks. Wojciecha Adalberta Zaborskiego. Był on proboszczem w Pilźnie, żył 82 lata – zmarł w 1825 roku.

Kolejne epitafium, z roku 1869, upamiętnia zmarłych z rodziny Ramplów. Byli to: Jan Nepomucen -adiunkt CK Urzędu Powiatowego w Pilźnie oraz jego synowie: Jan i Marceli.

Następne epitafium zostało poświęcone ks. Stanisławowi Wilkowi, który był kapelanem Iii-go zgrupowania A.K. Placówki Pilzno i zginął śmiercią żołnierza w roku 1944.

W tej nawie umieszczono także marmurową tablicę z ryngrafem Matki Boskiej Częstochowskiej i orłem Polski, ufundowaną przez parafian Pilzna, upamiętniająca 1000-lecie Chrztu Polski – 966-1966.

Dwa najstarsze epitafia pilzneńskiej fary mieszczą się w kaplicy bocznej, obydwa są wykonane na marmurowych tablicach koloru szarego. Jedno z nich upamiętnia niejakiego Andrzejka z Piasków Bobolę, podkomorzego królewskiego, który ufundował ją sobie własnym kosztem w roku 1615. Drugie, podobne epitafium, wzywa do modlitwy za niejakiego Krzysztofa Żydowskiego z Żydowa, zmarłego w roku 1647 i stawia go jako wzór dla potomnych.

Na zewnątrz kościoła, na ścianie południowej kruchty, znajdują się wmurowane dwie małe kamienne tablice, jednak niestety z tekstem nieczytelnym.