Chrzcielnica Fary

CHRZCIELNICA 

FARA W PILŹNIE


Chrzcielnica stoi przy bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa. Jest wykonana z czerwonego marmuru, neogotycka, w kształcie ośmiobocznego kielicha. Ufundowano ją w roku 1898 ze składek parafian.