Ołtarze Fary

OŁTARZE

FARA W PILŹNIE


Ołtarz główny jest wykonany z kamienia piaskowca. Jego nastawa ma charakter neogotycki w’ stylu tzw. gotyku tyrolskiego. Smukłą prostokątną niszę w jego części centralnej zdobi bogate obramowanie z licznych detali architektury neogotyckiej. Są to ostrołukowe maswerki, fiole, pinokle, kwiatony oraz dwie postaci apostołów Piotra i Pawła, umieszczone po bokach na wysokich kolumienkach. Obraz umieszczony w tym ołtarzu, malowany na płótnie przez Bronisława Abramowicza, przedstawia scenę chrztu Chrystusa. Antypodium sceny ołtarzowej zdobi malowany na płótnie obraz Ostatniej Wieczerzy wg. Leonarda da Vinci. Data wpisana z tyłu ołtarza – 23 marca 1887 r. oznacza czas powstania ołtarza i jego konsekracji.

Cała przestrzeń prezbiterium została zaadaptowana do wymogów liturgii posoborowej w roku 1981. Z tego samego roku pochodzi wolnostojący ołtarz zwrócony „twarzą do ludu”.

W sąsiedztwie ołtarza głównego, obok drzwi o zakrystii, stoi na neogotyckim wsporniku późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, drewniana, z początku XVI wieku. Pierwotnie stała w kapliczce na placu kościelnym i dzięki temu ocalała, mimo licznych pożarów kościoła. Dzisiaj, obok samej świątyni, jes wymownym świadkiem dawnych dziejów Pilzna tutejszej parafii.


Ołtarze boczneJest ich sześć. W nawie głównej dwa przy tęczy oraz trzeci, ustawiony w niszy pomiędzy filarami, od strony północnej. Następne trzy mieszczą się w nawach bocznych. Dwa w nawie północnej i ostatni w nawie południowej. Ołtarze stojące po bokach tęczy są neogotyckie. Obydwa zakupione zostały w roku 1893 w Tyrolu. Lewy, z figurami Serca Pana Jezusa w środku oraz dwoma figurami po bokach: św. Stanisława Biskupa i św. Jana Karnego – ufundował je proboszcz, ks. Karol Fąferko. Ołtarz prawy, z figurą Serca Matki Boskiej w środku oraz bocznymi rzeźbami św. Cecylii i św. Małgorzaty, został ufundowany przez parafian. Ołtarz w niszy pomiędzy filarami. poświęcony Matce Boskiej Częstochowskiej, jest barokowy, z początku XVIII wieku. Dwie kręcone kolumny z rzeźbionym ornamentem winnej latorośli, flankują bogatą rzeźbę obramowania z tzw. suchego akantu i podtrzymują przerwane belkowanie z kolistym, uskokowym zwieńczeniem o kształcie wycinka łuku. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonany na desce, zdobi drewniana rzeźba i złocona sukienka z dwoma koronami. Powyżej umieszczono w 1987 roku mniejszy obraz Matki Bożej Licheńskiej, a u samego szczytu unosi się rzeźbiona i srebrzona postać Gołębicy Ducha Świętego.  Struktura ołtarza jest pomalowana na kolor niebieski. Na tym tle złocone elementy architektoniczne i detale rzeźbiarskie prezentują się bardzo efektownie. Ołtarz był budowany w 1982 roku.  Dwa ołtarze w nawie północnej są poświęcone Matce Boskiej Różańcowej i św. Sebastianowi. Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej jest neorenesansowy i pochodzi z roku 1893. Centralnej figurce Matki Boskiej towarzyszą po bokach św. Dominik i św. Katarzyna Sieneńska. Ołtarz był odnowiony w 1987 roku.

Ołtarz św. Sebastiana jest o wiele starszy – pochodzi z początku wieku XVIII i jest podobny w stylu do ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwotnie mieścił się w kaplicy bocznej. Po odnowieniu w 1983 roku został przeniesiony do nawy północnej, ze względu na wilgoć w kaplicy. Mieści on neobarokowy obraz tego świętego, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku, Flankują go kręcone kolumny z motywem winnej latorośli, zaś obramowanie ołtarza i tzw. uszaki, to rzeźbiarski, ażurowy motyw wspomnianego suchego akantu.

W nawie południowej znajduje się również jeden ze starych ołtarzy pilzneńskiej fary. Niegdyś poświęcony był św. św. Apostołom Piotrowi i Pawłowi, a obecnie św. Józefowi. Jego nastawa ma charakter wczesnobarokowy, natomiast ornamentyka z suchego akantu pochodzi z początku XVIII wieku (późnego baroku).

Centralny obraz św. Józefa jest kopią wg. włoskiego malarza z wieku XVII Guido Reniego. Namalowała go w 1942 roku malarka z Dębicy Bronisława Węgrzyniak. Poza tym obrazem znajduje się poprzedni, stary obraz św. św. Piotra i Pawła.

W zwieńczeniu tego ołtarza, w obramieniu o kształcie równoramiennego krzyża greckiego, mamy obraz dwóch męczenników ze starożytności chrześcijańskiej – św. Kosmę i św. Damiana.