Nabożeństwa

Nabożeństwo (łac. pia extercitia – pobożne ćwiczenia) to praktyki religijne i pozaliturgiczne modlitwy, których celem jest rozwój życia duchowego chrześcijanina oraz pogłębienie wiary. Rodzaj nabożeństwa odprawianego w kościele jest uwarunkowany przez poszczególne okresy liturgiczne, chociaż część z nich odbywa się w konkretnym miesiącu lub w poszczególne dni tygodnia. Niektóre nabożeństwa odprawiane są tylko w konkretnych kościołach czy parafiach (nabożeństwa lokalne).

Wśród odprawianych w Kościele katolickim nabożeństw wyróżniane są m.in.:

  • Droga Krzyżowa – odprawiana w okresie Wielkiego Postu. Podczas tego nabożeństwa czyta się rozważania Drogi Krzyżowej, mające na celu przypomnienie cierpienia Chrystusa skazanego na śmierć.

  • Gorzkie Żale – również odprawiane w Wielkim Poście. Jest to nabożeństwo Pasyjne, podczas którego rozważa się mękę Chrystusa.

  • Różaniec (modlitwa różańcowa) to modlitwa do Maryi, podczas której rozważane są tajemnice Ewangelii od Zwiastowania i Narodzenia Jezusa, poprzez jego Mękę, śmierć, Wniebowstąpienie czy Wniebowzięcie NMP. Odprawia się je codziennie w październiku, zwanym miesiącem maryjnym.

  • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu kolejne z nabożeństw ku czi Matki Boskiej, nazywane niekiedy „brewiarzem ubogich”. Godzinki mogą być śpiewane np. przed poranną Mszą św.

  • Majówki, nabożeństwa majowe – odprawiane jak wskazuje nazwa w maju. Podczas nabożeństw majowych odśpiewywana jest Litania Loretańska.

  • Nabożeństwo Czterdziestogodzinne – Adoracja Najświętszego Sakramentu ma za zadanie wprowadzić wiernych w okres Wielkiego Postu. Podczas tego nabożeństwa wierni adorują Najświętszy Sakrament, umieszczony w monstrancji i wystawiony na ołtarzu.

  • Roraty – msze św. roratne to specyficzny rodzaj mszy św. wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie, odprawiane przez okres Adwentu. Podczas rorat, odbywa procesja z lampionami roratnymi.