Parafialny Oddział Caritas

PARAFIALNY ODDZIAŁ

„CARITAS”


logo-caritasWe wszystkich parafiach naszego dekanatu swoją działalność prowadzi Parafialne Oddziały Caritas. Razem jest to ponad 150 osób. Tradycyjnie na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy przygotowywane są paczki dla rodzin wielodzietnych oraz dla osób samotnych. Do osób tych wysyłane są również życzenia świąteczne.

Co roku wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilznie organizowana jest Wigilia dla osób biednych i samotnych. Ponadto przeprowadzamy akcję pod hasłem: „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”. W sklepach są wystawiane kosze, do których składana jest żywność, która potem rozdawana jest najuboższym rodzinom. Podczas Ferii Zimowych w Strzegocicach Parafia Pilzno w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej organizuje zimowisko dla dzieci. Od grudnia do marca w Pilznie przy kościele wydawane są gorące zupy samotnym i bezdomnym z naszego środowiska.

Dzieci i młodzież w większości szkół na terenie naszego dekanatu objęte są dożywianiem. Ponadto udzielane są systematycznie zapomogi z tytułu różnych przypadków losowych. Parafia Pilzno co roku organizuje zbiórkę darów na Ukrainę (żywność, odzież).

W poszczególnych parafiach rozprowadzane są świece, baranki, znicze, kartki świąteczne, książki i palmy – dochód przeznaczany jest dla biednych i bezrobotnych. Parafialne Oddziały Caritas włączają się czynnie w przeprowadzanie zbiórek koło kościołów na rzecz: KUL, Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie czy „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.images

Parafialny Oddział Caritas systematycznie biorą udział we wspólnej modlitwie i rekolekcjach organizowanych przez Diecezjalny Caritas. W każdy I piątek miesiąca w Pilźnie – Parafialny Oddział Caritas prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W październiku różaniec za chorych w Wielkim Poście Drogę Krzyżową.