Dziewczęca Służba Maryjna

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA


Członkinie DSM- u w Pilznie

spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00.

W Strzegocicach spotkania odbywają się w środy o godz. 16.00.


  maryjny kopia miniDSM istnieje w parafii św. Jana Chrzciciela w Pilznie od dawna. Praktycznie od czasu kiedy Ks. Arcybiskup Jerzy Ablewicz zachęcił dziewczęta diecezji tarnowskiej do zrzeszania się po to, aby czcić i naśladować Maryję w Jej cnotach- pilzneńskie dziewczęta wstępowały w szeregi DSM-u, a opiekę nad nimi sprawowały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP.

Obecnie parafia św. Jana Chrzciciela w Pilznie ma dwie grupy DSM.

  • Jedna grupa w Strzegocicach, do której należy 28 dziewcząt i 2 przewodniczki. Przewodniczkami są: Paulina Urban i Sylwia Papiernik.

  • Druga grupa w Pilznie, do której należy obecnie 33 dziewczynki i cztery przewodniczki. PrzewodniczkaDSM logomi są: Agata Dębska, Monika Miśkiewicz, Anna Barszcz i Edyta Noga. Opiekunką obydwu grup DSM- jest s. M. Jozuela Zima.

Podczas spotkań pogłębiamy swoja wiarę przez modlitwę oraz wiedzę na temat Maryi i świętych. Uczestniczymy także w zabawach i konkursach. Ponadto organizujemy pielgrzymki do miejsc świętych, uroczystą Mszę św. z okazji przyjęcia nowych członkiń do grupy, spotkanie mikołajkowe i opłatkowe oraz inne służące integracji we wspólnocie. W naszej grupie jest radośnie i rodzinnie. Dziewczynki należące do grupy wypełniają także powierzone im obowiązki Dziecka Maryi, uświetniają odpusty i procesje swoją obecnością oraz czuwają w ciemnicy i przy Grobie Pańskim w czasie Triduum Paschalnego. Członkinie DSM-u wymieniają swoje doświadczenia korzystając również z wakacyjnych wyjazdów organizowanych dla tej grupy, kursu dla przewodniczek i skupień organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.