Pogrzeb

 POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI


W świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa ukazuje się chrześcijański sens śmierci. Dzień śmierci jest dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie i ostatecznym upodobnieniem do obrazu Chrystusa, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym. Kościół, który towarzyszył chrześcijaninowi podczas ziemskiego etapu życia, również na końcu doczesnej drogi jest przy nim by ofiarować go w ręce Ojca. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej.

         Pogrzeb chrześcijański nie udziela sakramentów, bowiem zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

Celebracja pogrzebu

         Obrzędy pogrzebu proponują trzy jego formy, odpowiadające trzem miejscom sprawowania (dom, kościół, cmentarz). Przebieg celebracji jest wspólny wszystkim tradycjom liturgicznym i zawiera cztery główne momenty:

  • Pozdrowienie wspólnoty – pozdrowieniem w duchu wiary rozpoczyna się obrzęd pogrzebu. Do bliskich zmarłego kierowane są słowa pocieszenia (moc Ducha Świętego w nadziei). Do całej wspólnoty skierowane s natomiast słowa życia wiecznego, zwraca się uwagę na to, co przekracza perspektywy doczesnego świata i doprowadza Lud Boży do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystus Zmartwychwstałego.

  • Liturgia słowa –wymaga ona specjalnego przygotowania, bowiem w zebranej wspólnocie mogą znajdować się osoby rzadko uczestniczące w liturgii, oraz nie będące chrześcijanami.

  • Ofiara eucharystyczna – Eucharystia stanowi centrum paschalnej rzeczywistości śmierci chrześcijańskiej. Kościół wyraża swoją skuteczną jedność ze zmarłym ofiarując Ojcu, w Duchu Świętym, ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  • Pożegnanie zmarłego – Kościół poleca zmarłego Bogu. Jest to ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi. Podczas tego ostatniego pożegnania wspólnota śpiewa, dla uczczenia odejścia zmarłego z tego życia, ale także dlatego, że nadal trwa z nim w komunii i zjednoczeniu.

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii zamieszkania osoby zmarłej, w godzinach jej pracy lub o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

  • Akt Zgonu z USC

  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź), a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii świętej w intencji zmarłego.