Ogłoszenia ParafialneOGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA –

14.07.2024

 1. Dziękujemy Maciejowi Fleszarowi – misjonarzowi z Kongo za dzisiejsze słowo Boże głoszone przez całą niedzielę. Bardzo prosimy Parafian i Gości o wsparcie pracy misyjnej księdza Macieja. Można to uczynić po każdej Mszy św. ofiarami do puszek pod kościołem.

 

2. Dziękujemy osobom zaangażowanym w piątkowe czuwanie i Apel Maryjny oraz wszystkim uczestnikom modlitwy. Na stronie internetowej parafii można znaleźć link do YouTuba z nagraniami z tego nabożeństwa.

 

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

  • Poniedziałek – św. Bonawentury, biskupa i męczennika;

  • Czwartek – św. Szymona z Lipnicy, kapłana;

Solenizantom życzymy wielu łask Bożych i opieki świętych Patronów a bezpiecznego wypoczynku wszystkim przebywającym na wakacjach.

 

4. Z racji wtorkowego święta NMP z Góry Karmel w przyszłą niedzielę będzie odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej u O. Karmelitów. Suma o godz. 1100. Za tydzień składka na tacę, będzie na Seminarium Duchowne w Tarnowie.

 

5. Zbliża się święto i Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych. Za tydzień na zakończenie każdej Mszy św. dokonamy błogosławieństwa pojazdów. Po błogosławieństwie kapłani wyjdą z poświęconą wodą na drogi obok kościoła a ministranci będą rozdawać breloczki z wizerunkiem św. Krzysztofa. Niech modlitwa do Patrona pomaga nam bezpiecznie docierać do celu. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przekazane organizacji MIVA POLSKA wspierającej misjonarzy w zakupie środków transportu na misje. Poniżej umieszczony jest komunikat bpa Piotrowskiego z wieloma informacjami o tej akcji i danymi liczbowymi o owocach akcji ubiegłorocznej.

 

6. Co jakiś czas przypominamy prośbę do wszystkich osób mających groby swoich bliskich na naszym parafialnym cmentarzu o roztropne dekorowanie grobów. Bardzo o to prosimy, jak również o zabieranie niektórych odpadów do własnych domów – co jest praktyką wielu parafii. Wywóz śmieci jest bardzo kosztowny – w tym roku średnie miesięczne rachunki z cmentarza to 3920 zł. Zrozumienie tej sprawy nie umniejszy pamięci o zmarłych. Pozwoli natomiast zaoszczędzić pieniądze na inne ważne prace parafialne.

 

7. Polecamy prasę katolicką, której lektura to ubogacające zajęcie na niedzielę czy urlopowy odpoczynek. Do strony internetowej i gabloty pod kościołem odsyłamy osoby zainteresowane intencjami mszalnymi na kolejny tydzień.

 
Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp. Jana Piotrowskiego z okazji XXV Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa

„Razem niesiemy Chrystusa na krańce świata”

 

Siostry i bracia w Chrystusie! Czcigodni księża! Wielebne osoby życia konsekrowanego! Szanowni kierowcy i wszyscy użytkownicy dróg!

W dniach 21 – 28 lipca br. obchodzimy w Kościele w Polsce XXV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Odbywa się on co roku z okazji liturgicznego wspomnienia Świętego, patronującego kierowcom oraz podróżnym i wszystkim zmotoryzowanym. Tę inicjatywę rozpoczęła i wiernie od 2000 roku organizuje i ogłasza MIVA Polska – misyjne stowarzyszenie działające w strukturach Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, które troszczy się o wyposażenie misjonarzy, w konieczne w ich misyjnej posłudze, środki transportu. Tak więc również i w tym roku MIVA Polska zaprasza do udziału w misyjnej Akcji św. Krzysztof – grosz za kilometr szczęśliwie przejechany na misyjne pojazdy.

Lipcowym obchodom Tygodnia św. Krzysztofa towarzyszy hasło: Razem niesiemy Chrystusa na krańce świata. Nawiązuje ono to hasła roku duszpasterskiego: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To uczestnictwo zawiera w sobie perspektywę misyjną. Na mocy chrztu św. jesteśmy bowiem odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii wszystkim narodom świata. Ojciec Święty  Franciszek uczy nas, że każdy ochrzczony jest uczniem-misjonarzem, powołanym, by nieść Ewangelię światu. Bowiem wspólne zaangażowanie, płynące z wiary w Jezusa Chrystusa, może przynosić coraz większe owoce. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego papież Franciszek przypomniał wierzącym, że tak jak Apostołowie jesteśmy posłani, zwłaszcza dzisiaj, aby głosić Ewangelię wszystkim, wychodząc coraz dalej, nie tylko w sensie geograficznym, ale przekraczając bariery etniczne, religijne, z misją prawdziwie powszechną (Rzym, 19.06.2024).                                      

Dziękujemy Panu Bogu za 1690 polskich misjonarzy i misjonarki obecnych w 99 krajach świata. Towarzyszymy im naszym wielorakim wsparciem w duchu odpowiedzialności za sprawę misji. Potrzebna jest dziś gorliwa modlitwa o nowe powołania w Kościele, a szczególnie powołania misyjne (por. Łk 10, 2). Ciągle bowiem potrzebni są nowi misjonarze i misjonarki, by pójść na pierwszą linię misyjnych wyzwań, bardzo często do miejsc, gdzie trwa ciągle jeszcze pierwsza ewangelizacja.  

Obszarem, którym zajmuje się misyjne stowarzyszenie MIVA Polska są środki transportu dla misjonarzy. Bez trudu zauważamy, że są to konieczne narzędzia w prowadzeniu działalności misyjnej. Misyjne Kościoły lokalne, położone w tak wielu obszarach ubóstwa nie są w stanie same im ich zapewnić. Brak własnych środków transportu oznaczałby brak możliwości dotarcia do ludzi, żyjących na peryferiach, z dala od ośrodków miejskich i głównych centrów misyjnych. Tym samym wielu nie miałoby dostępu do poznania Chrystusa i Jego Ewangelii, posilania się Chlebem Eucharystycznym oraz innych Sakramentów. Wszystkie dzieła prowadzone przez misjonarzy, zarówno duszpasterskie jaki i charytatywne, edukacyjne czy w ochronie zdrowia, nie mogą dziś się obejść bez odpowiednich pojazdów. Także rodzimi katechiści, pełniący ważną rolę w życiu i funkcjonowaniu wspólnot kościelnych potrzebują wsparcia na chociażby najprostsze środki transportu jakimi są rowery czy motorowery.

W tym miejscu pragnę wyrazić moją szczerą i głęboką wdzięczność za wszelkie ofiary i wsparcie przekazane w ub. roku 2023 na pojazdy misyjne. Dzięki tym ofiarom zostało zakupionych 935 rożnych środków transportów w ramach 115 projektów misyjnych w 36 krajach świata skierowanych przez polskich misjonarzy i misjonarki do MIVA Polska. Na długiej liście zakupionych w ub. roku pojazdów znalazło się m.in. 52 samochody osobowe i terenowe, 4 ciężarówki, 2 busy, 37 motocykli zarówno dla misjonarzy jaki i katechistów, 2 łodzie motorowe, 334 rowerów – dla katechistów i uczniów w Afryce oraz 499 wózków inwalidzkich tzw. „promieni miłosierdzia”, a także ambulans to szpitala misyjnego, 1 traktor oraz 1 mini-kombajn zbożowy do gospodarstwa przy misji. Całkowita pomoc przekazana na te pojazdy wyniosła 5 mln 114 tys. 776 zł. Jest to bezcenny wkład Kościoła w Polsce w realizację dzieła misyjnego Kościoła i wyraz wielkiego zaangażowania i wrażliwości tak wielu ludzi na potrzeby misyjne.

Jako Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji zwracam się także i w tym roku z moim gorącym apelem o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof. Prosząc o błogosławieństwo swoich pojazdów, bądźmy wdzięczni Panu Bogu za ich dobrodziejstwo i za szczęśliwie przejechane kilometry, a w duchu tej wdzięczności oraz solidarności z polskimi misjonarzami i misjonarkami, wesprzyjmy na miarę naszych możliwości ich potrzeby w zakresie środków transportu. Niech każda parafia postara się o zorganizowanie tej misyjnej akcji z błogosławieństwem kierowców i pojazdów wraz ze zbiórką ofiar na ten ważny cel.

Moi drodzy! Obchody Tygodnia św. Krzysztofa przypadają zawsze w czasie wzmożonego ruchu drogowego związanego z czasem wakacji i urlopów. Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego, jest troska o bezpieczeństwo i kulturę drogową. Przypominanie o tym w Kościele wynika z przykazania miłości Boga i bliźniego, gdyż chodzi o dobro i życie drugiego człowieka, który jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Naszą modlitwę o błogosławieństwo i opiekę w podróżach starajmy się zawsze łączyć z dobrym świadectwem naszej wiary, gdy korzystamy z naszych pojazdów. Dbajmy odpowiedzialne i roztropne poruszanie się pod drogach. Unikajmy wszelkiego rodzaju lekkomyślności i brawury, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Niech zarówno w podróżach jaki i w życiu towarzyszy wszystkim matczyna opieka Maryi, Matki Bożego Syna, oraz wstawiennictwo i pomoc św. Krzysztofa.

 Z pasterskim błogosławieństwem

 

 + Biskup Jan Piotrowski

Biskup Kielecki, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

Kielce, 7 czerwca 2024 r.

 
 

 

Żyję w Kościele to hasło 42. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która odbędzie się od 17 do 25 VIII 2024 r. Zapisy na Pielgrzymkę będą prowadzone w naszej parafii przez VII, a w VIII w miejscu organizacji grupy. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce to 200 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób następna płaci 150 zł, a trzecia osoba 100 zł. Każde dziecko z rodziny w wieku szkoły podstawowej płaci tylko 75 zł – resztę dopłaca Caritas. Informujemy, że w tym roku udaje się na pielgrzymkę jeden kapłan z naszej parafii, co pozwoli objąć dodatkową opieką osoby, które zgłoszą się z parafii. Gorąco zachęcamy do tej formy religijności, zwłaszcza młodych, dla których może to być także piękna przygoda wakacyjna.
Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa przekazujemy informację dotyczącą Pierwszych Komunii św.: Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, że przygotowanie do I Komunii Św. i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza dziecko. Daje to bowiem możliwość głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. W związku z tym prosimy rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przyjąć I Komunię Świętą, o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. Zapisy będą na początku września.

 
 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

  1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

  1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

 

 

 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

  


 

 

REKRUTACJA

Wydział Teologiczny w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza na studia magisterskie z teologii:

–  na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.

– na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej.

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl

 

dr hab. Marek Kluz, dziekan WTST

dr Jacek Soprych, rektor WSD

 

 

 

 
W związku z licznymi pytaniami oraz prośbami Parafian dotyczącymi możliwości wycięcia drzew z terenu Starego Cmentarza informujemy, że takie czynności – ze względu na wpis cmentarza do Rejestru Zabytków – wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O takie zgody sukcesywnie się staramy. Niestety nie zawsze jednak udaje się je uzyskać. W ostatnim czasie otrzymaliśmy odmowną odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora na nasz wniosek o zgodę na wycięcie 5 uszkodzonych drzew z terenu cmentarza: dwóch jesionów, kasztanowca, brzozy i dębu. Poniżej zdjęcie decyzji Konserwatora

 

 

 
 

W 2023 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWATORSKIE WYPOSAŻENIA NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ZAKRESIE KONFESJONAŁU POLITUROWANEGO ORAZ 11 ŁAW W NAWIE GŁÓWNEJ. 

WYKONANIE TYCH PRAC BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. UZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE OD GMINY PILZNO, WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W PRZEMYŚLU ORAZ FUNDUSZU KOŚCIELNEGO.

DZIĘKUJEMY