Ogłoszenia ParafialneOGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

19.05.2024

  

1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, czyli święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 630 i 900 oraz o 1600 i 1800. Przypominamy o codziennej okazji do zawierzania życia Maryi podczas nabożeństw majowych o godz. 1730.

 

2. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To dzień diecezjalnej pielgrzymki kapłanów do sanktuarium w Tuchowie. Prosimy o modlitwę w tym dniu za księży pracujących i pochodzących z parafii.

 

3. Burmistrz Miasta Pilzna serdecznie zaprasza na uroczyste zawierzenie społeczności miasta i gminy Pilzno Matce Bożej Pocieszenia w sanktuarium u Ojców Karmelitów. Zawierzenie będzie miało miejsce podczas uroczystości W hołdzie Matce Bożej Pocieszenia – społeczność pilzneńska, która rozpocznie się na rynku w Pilźnie w sobotę 25 maja o godz. 1900. Zapraszamy do licznego udziału.

 

4. Za tydzień uroczystość Trójcy Przenajświętszej – przed nami więc ostatnie dni Komunii św. wielkanocnej. Niedzielę przeżyjemy także jako niedzielę anielską – gościć będziemy O. Roberta – Michalitę, który jak przed 4 laty podczas Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano wygłosi słowo Boże. Podczas Mszy św. o godz. 1030 nasza liturgiczna służba ołtarza będzie się modlić za swoje mamy, które serdecznie zapraszamy na tą Mszę św.

 

5. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze ofiary na wynagrodzenia za pracę pana Organisty a pewnej osobie za indywidualną ofiarę na świątynię. Za tydzień ostatnia niedziela maja, odbędą się zmiany tajemnic różańcowych a składka będzie na cele inwestycyjne.

 

6. Spotkania formacyjno-modlitewne:

    • Poniedziałek po Mszy św. wieczornej – lektorów;

    • Środa o godz. 1645 – ministrantów a o godz. 1715 – kantorów;

    • Czwartek o godz. 1645 – próba Parafialnej Scholi Dziecięcej.

    • 15 VI br. w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie będzie miało miejsce diecezjalne dziękczynienie za sakrament Bierzmowania. Zapisy młodzieży u ks. katechetów.

 

7. Polecamy prasę katolicką. Na stronie internetowej parafii oraz w gablocie możemy zapoznać się z intencjami mszalnymi na kolejny tydzień.

 

8. Studium Organistowskie w Tarnowie rozpoczyna rekrutację osób pragnących tworzyć muzykę sakralną i grać na organach. Szczegóły na stronach internetowych Studium.

 

9. W minionym tygodniu Pan odwołał do siebie naszych Parafian: +Piotra Brzęczka i +Marię Buszek. Rodzinom składamy wyrazy współczucia a Zmarłych oddajemy Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu

 

 
 

KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO
DOTYCZĄCY PIELGRZYMEK DO TUCHOWA I NA JASNĄ GÓRĘ

 

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Jesteśmy pielgrzymami zmierzającymi do domu Ojca. Z jednej strony stąpamy twardo po ziemi, ale nie możemy również zapomnieć, że nasza ziemska wędrówka ma konkretny cel, którym jest niebo. Przypominają nam o tym różnego rodzaju pielgrzymki, które w naszej diecezji tak licznie podejmujemy. Zbliżające się wakacje są doskonałą okazją, by wybrać się w tę drogę, na którą serdecznie Was zapraszam.

W dniach od 29 do 30 czerwca do Tuchowa wyruszy pielgrzymka w intencji młodzieży oraz powołań kapłańskich i zakonnych. Pielgrzymi wyjdą w sobotę rano z Piątkowej koło Nowego Sącza i z Brzeska, aby spotkać się w niedzielę u Matki Bożej Tuchowskiej. Dwudniowy format tej pielgrzymki może zachęcić zwłaszcza tych, którzy chcieliby doświadczyć pielgrzymiego ducha, ale nie dysponują dużą ilością wolnego czasu.

Wzorem ubiegłego roku na Jasną Górę wyruszy także Rowerowa Pielgrzymka Tarnowska, która odbędzie się w dniach od 18 do 21 lipca. Pierwszego dnia pielgrzymi wyjadą w 12 grupach z różnych miejsc diecezji, aby wieczorem spotkać się w Zabawie i stamtąd pielgrzymować dalej wspólnie. Trasa tej pielgrzymki rozłożona jest na cztery dni, aby dać więcej czasu na modlitwę i budowanie wspólnoty oraz umożliwić udział w niej także osobom mniej zaawansowanym wyczynowo.

Ukoronowaniem naszego pielgrzymowania będzie tradycyjnie Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 17 do 25 sierpnia. W tym roku wyruszymy pod hasłem: „Żyję w Kościele”. Chcemy bowiem odkrywać, że to przede wszystkim sam Chrystus żyje w Kościele i zaprasza nas, abyśmy złączyli z Nim nasze życie właśnie w tej wspólnocie. Te dziewięć dni pielgrzymowania to niemałe wyzwanie, ale – jak podkreślają doświadczeni pielgrzymi – jest to niezapomniane doświadczenie duchowe.

 

Drodzy Diecezjanie!

 

Serdecznie zapraszam wszystkich do wyruszenia na pielgrzymi szlak. W sposób szczególny zapraszam do tego młodzież i całe rodziny. Wszelkie informacje dotyczące tych pielgrzymek będzie można znaleźć na plakatach i w mediach społecznościowych. Niech Maryja, która oczekuje na swoje dzieci w Tuchowskim i Jasnogórskim Sanktuarium, wyprasza Wam obfitość Bożych łask.

 

 

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie.

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

  

W dniach od 14 do 21 czerwca 2024 r. pod patronatem Parafii Krzyża świętego w Dębicy i z udziałem księdza z Parafii, organizowana jest pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela. Szczegółowy program oraz umowę/zgłoszenie można zabrać w kancelarii Parafii Krzyża świętego w Dębicy. Program jest zamieszczony również na stronie internetowej tamtejszej parafii i na tablicach ogłoszeń. Kontakt pod numerami tel.: 14 681 42 80 lub 691 657 281

  

 

REKRUTACJA

Wydział Teologiczny w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza na studia magisterskie z teologii:

–  na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.

– na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej.

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl

 

dr hab. Marek Kluz, dziekan WTST

dr Jacek Soprych, rektor WSD

 

 

 

 
W związku z licznymi pytaniami oraz prośbami Parafian dotyczącymi możliwości wycięcia drzew z terenu Starego Cmentarza informujemy, że takie czynności – ze względu na wpis cmentarza do Rejestru Zabytków – wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O takie zgody sukcesywnie się staramy. Niestety nie zawsze jednak udaje się je uzyskać. W ostatnim czasie otrzymaliśmy odmowną odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora na nasz wniosek o zgodę na wycięcie 5 uszkodzonych drzew z terenu cmentarza: dwóch jesionów, kasztanowca, brzozy i dębu. Poniżej zdjęcie decyzji Konserwatora

 

 

 
 

W 2023 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWATORSKIE WYPOSAŻENIA NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ZAKRESIE KONFESJONAŁU POLITUROWANEGO ORAZ 11 ŁAW W NAWIE GŁÓWNEJ. 

WYKONANIE TYCH PRAC BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. UZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE OD GMINY PILZNO, WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W PRZEMYŚLU ORAZ FUNDUSZU KOŚCIELNEGO.

DZIĘKUJEMY