Ogłoszenia ParafialneOGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25.02.2024

  

1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Ojców Saletynów: ks. Macieja i ks. Wiesława, którzy poprowadzą nas żywym słowem Bożym przez święty czas Misji Parafialnych. Pozwólmy zaprosić się samemu Bogu, który chce zaprowadzić nas na drogę nawrócenia. W trwających do piątku Misjach będą nauki i nabożeństwa zarówno dla dzieci i młodzieży szkolnej jak i dla dorosłych, małżeństw czy chorych. Jeśli ktoś nie ma jeszcze folderu z programem to znajdzie go na ołtarzach bocznych. Dziś jeszcze zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700 i Apel Maryjny o godz. 2000. Piątek to ostatni dzień Misji – oprócz programu misyjnego będą również Drogi Krzyżowe – dla dzieci o godz. 1630 oraz dla wszystkich o 1730 – poprzedzająca uroczyste zakończenie Misji Świętych. Podczas piątkowych nabożeństw będziemy zbierać ofiary, które będą wyrazem wdzięczności za posługę O. Misjonarzy. Ojcowie przeznaczają te ofiary na dzieła prowadzone przez Zgromadzenie Ojców Saletynów w kraju i ich działalność misyjną poza granicami.

 

 

2. Spowiedź misyjna będzie w środę podczas dopołudniowych nabożeństw i po południu od godz. 1500 – zapraszamy wtedy również praktykujących pierwsze piątki miesiąca. W sam piątek będzie się można wyspowiadać podczas nabożeństw.

 

 

3. W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi rozpocznie się od różańca o godz. 800. W tym dniu – również od godz. 800 a ks. Andrzej po pierwszosobotnim nabożeństwie – udamy się z posługą do osób chorych.

 

 

4. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na ogrzewanie świątyni i indywidualne datki na utrzymanie parafii i kwiaty do Grobu Pańskiego: 2 po 500 i 100 zł. Był taki zwyczaj w parafii, że w okresie W. Postu parafianie składali ofiary (indywidualne lub ze swoich ulic) na Kwiaty do Grobu Pańskiego. Zachęcamy do kontynuacji tego zwyczaju. Osoby uczestniczące w Gorzkich Żalach, począwszy od przyszłej niedzieli, będą mogły wspomagać ten cel na kolejnych nabożeństwach.

 

 

5. Dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Pilźnie ogłaszają nabór na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego dzieci 6 i 5 letnich i uczniów klasy I w Szkole Podstawowej oraz dzieci w wieku 3–6 lat do Przedszkola Publicznego w Pilźnie. Rekrutacja trwa od 4 III do 3 IV. Karty zapisu dostępne są na stronach internetowych szkoły i przedszkola lub sekretariatach.

 

 

6. Siostry Służebniczki również ogłaszają nabór dzieci 3, 4 i 5–letnich do Ochronki w Pilźnie. Wnioski o przyjęcie dziecka można pobierać w Ochronce od 4 marca br.

 

 

7. Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zaprasza na Dzień Otwarty (5 III) i informuje o trwających zapisach dla uczniów z indywidualnymi potrzebami do przedszkola, szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy. Więcej na stronie Szkoły.

 

 

8. Burmistrz Pilzna i Dyrektor DK zapraszają na Wernisaż Artura Smoły i Koncert Muzyczno-literacki w przyszłą niedzielę w Domu Kultury. Szczegóły w gablocie.

 

 

 

 

 

 

 
 

W 2023 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE PRACE KONSERWATORSKIE WYPOSAŻENIA NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ZAKRESIE KONFESJONAŁU POLITUROWANEGO ORAZ 11 ŁAW W NAWIE GŁÓWNEJ. 

WYKONANIE TYCH PRAC BYŁO MOŻLIWE DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. UZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE OD GMINY PILZNO, WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W PRZEMYŚLU ORAZ FUNDUSZU KOŚCIELNEGO.

DZIĘKUJEMY